ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งหลักฐานการสมัครสอบเข้าศึกษา-ห้องเรียนพิเศษ-ม.1-ม.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนดนตรี(Music Program)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(Special Progra
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(SMAT Program)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564 ห้องเรียนพิเศษ(SMAT)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนดนตรี
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
ระเบียบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน ม.3 เข้าเรียน ม.4 ประเภทโควต้า พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(Special Program
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64