ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 66
รายงานสรุปกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 66
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน-และสีประจำห้องเรียน-ม.4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 66
ประกาศจัดชั้นเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
ประกาศจัดห้องเรียนห้องปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การให้สิทธิเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนลำดับสำรอง-Special-ม.1-รอบที่-3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนห้องหลักสูตรวิทย์พลังสิบ ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนดนตรี-ภาษา ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ-ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกวิทยาศาสตร์พลังสิบ-ม.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66