สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียน / เพลง / สี

ตราโรงเรียน


 

 
  สีประจำโรงเรียน

           
 น้ำเงิน - ชมพู
            -----------------------------------------
            สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี
            สีชมพู   หมายถึง ความสดชื่น