ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสีประจำห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนบัญชีสำรองที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาเกาหลี(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาเยอรมัน(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน การงาน-ดนตรี(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีสำรอง แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
การส่งหลักฐานการสมัครสอบเข้าศึกษา-ห้องเรียนพิเศษ-ม.1-ม.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนดนตรี
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64
ระเบียบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน ม.3 เข้าเรียน ม.4 ประเภทโควต้า พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 64