ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 65
เผยแพร่แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 64
ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ตารางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3 ปี (2563-2565)
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า 2019 (Covid-19)
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ถึง ห้อง 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64