ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ผ่าน กรุงไทยเน็ตแบงค์ กรุงไทยเน็กซ์
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ประกาศคะแนนสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป(นอกเขตพื้นที่บริการ) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ประกาศคะแนนสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
แจ้งการแก้ 0,ร,มส ของนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดเทอมของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
กำหนดการรับหนังสือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2564 ห้องทั่วไป เทอม 1
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2564 ห้อง Special เทอม 1
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2564 ห้อง Smat เทอม 1
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
คำสั่งครูที่ปรึกษา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
คำสั่งสอน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นนักเรียนมัธยมศักษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การให้สิทธิ์ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป(นอกเขต)
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64