ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน เลขประจำตัว และสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นักเรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 เดิมให้ใช้เลขประจำตัวเดิม
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกบัญชีตัวสำรอง นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกบัญชีตัวสำรอง นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกบัญชีตัวสำรอง นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกบัญชีตัวสำรอง นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส(ประเภทโควต้า)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ใบมอบตัวการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเกาหลี-ภาษาเยอรมัน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง ประกาศคะแนนสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
เอกสารใบมอบตัวการเป็นนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท แผนการเรียนดนตรี-การงาน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64