ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาที่ 2
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาที่ 2
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียน ดนตรี-การงาน
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิศาสตร์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
บันทึกรายชื่อแนบท้ายประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
แจ้งจำนวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
กำหนดการรับใบแสดงผลการเรียนปีการศึกษา2563 วันที่ 23 เมษายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 30 เมษายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (สีฟ้า)ประเภทห้องเรียนดนตรี(Music Program)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (สีฟ้า)ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMAT Program)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (สีเขียว)ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอังกฤษ(SPECIAL Program)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (สีฟ้า)ประเภทห้องเรียนดนตรี(Music Program)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (สีแดง)ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ(SPECIAL Program)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (สีฟ้า)ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMAT Program)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (สีเขียว)ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(SMAT Program)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64