ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:57  อ่าน 538 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 วิธีเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การกำหนดและอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ รหัส ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพิจิตรพ
รายละเอียดผลงาน
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 วิธีเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การกำหนดและอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ รหัส ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:57   อ่าน 538 ครั้ง