ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรมนั่งสมาธิช่วงต้นคาบเรียน ทุกคาบเรียน(3-5นาที) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:48  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การสกัด DNA อย่างง่าย ระดับชั้นม.4
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สุรรักษ์ ยังคลัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,20:04  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ช่องยูทูป Kpukbio
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สุรรักษ์ ยังคลัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,19:49  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อโครงร่าง(Skeletal muscle)ของไก่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ม.4
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สุรรักษ์ ยังคลัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,19:41  อ่าน 563 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สุรรักษ์ ยังคลัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,19:26  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า ทดลองด้วยตนเอง ครูสุรรักษ์ ยังคลัง
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สุรรักษ์ ยังคลัง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,17:58  อ่าน 427 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ​ อันดับ​ 1 ในการแข่งขัน​ตอบปัญหา​วิทยา​ศาสตร์​สิ่ง​แวดล้อม​ด้านการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะตามแนวพระราช​ดำริ​
ชื่ออาจารย์ : นายปฐมรัฐ คูหา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,09:54  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม One day trip with คำขวัญจังหวัดพิจิตร
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ชุติมา มั่นเหมาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,12:47  อ่าน 620 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม “ผ่านตาอย่างจดจำ”
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ชุติมา มั่นเหมาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,18:11  อ่าน 838 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม "จริงๆนะ ปล่อยผ่านไม่ได้"
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ชุติมา มั่นเหมาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2564,18:05  อ่าน 792 ครั้ง
รายละเอียด..