ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:54  อ่าน 745 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
รายละเอียดผลงาน
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.38 KB

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:54   อ่าน 745 ครั้ง