ผลงานนักเรียน
ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา
รายละเอียดผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับ
"นางสาวจิราพัชร ฟักรักษา" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,14:58   อ่าน 175 ครั้ง