ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ทะเบียน)
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
เกียรติบัตรนักกีฬา กีฬาสีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 65
ระเบียบโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมว่าด้วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
16 พฤษภาคม 2565 การอบรมเชิงเปฏิบัติการพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง ครูภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศ สี เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศ สี เลขประจำตัวนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปี 2565
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปี 2565
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดห้องเรียน ม.4 ปี 2565 แผนการเรียนวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประเภทโควต้า
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65