ภาพกิจกรรม
25-26 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7
25-26 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa), จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานทางการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้พื้นฐานและฝึกทักษะ การเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาเทคโนโลยีด้าน Coding หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์ บูรณาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม (STEM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมร่วมกัน
.
รางวัลที่ได้รับมีดังนี้
.
????1. การอบรมและแข่งขัน AI ด้วย Platform CiRA CORE (Hackathon) (อายุไม่เกิน 18 ปี) ส่งจำนวน 5 ทีม เข้ารอบนำเสนอ 4 ทีม โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 171 ทีมทั่วประเทศ
???? รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 ทีม
☢️ ทีม ABC
1. นางสาวสิรามล สังขพงษ์ ม.5/10 (SMTE)
???? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 ทีม
☢️ ทีม SuiSei
1. นายสุภวัฐณ์ คำนํ้าปาด ม.5/9 (SPECIAL)
2. นายศุภกร อินทสระ ม.5/9 (SPECIAL)
???? รางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม + เกียรติบัตร
☢️ ทีม Sieg
1. นายชยพล หัสแดง ม.4/10 (SMTE)
2. นางสาวเมธาพร สุดสงวน ม.4/10 (SMTE)
☢️ ทีม​ Summertime
1. นางสาว​กัญญา​วีร์​ เยาว​สัย​ ม.4/1
2. นาง​สาวอภิญญา​ ธรรมชาติ​ ม.4/10 (SMTE)
???? รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1 ทีม + เกียรติบัตร
☢️ ทีม Tidal
1. นายพร้อมพูน วิเวกวินย์ ม.4/2
2. นายพชร จันทะนูศร ม.4/9 (SPECIAL)
????2. การอบรมและแข่งขัน AI ด้วย Platform CiRA CORE (Hackathon) (อายุไม่เกิน 15 ปี) ส่งจำนวน 1 ทีม เข้ารอบนำเสนอ 1 ทีม โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 53 ทีมทั่วประเทศ
????รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 ทีม
☢️ ทีม เด็กน้อยร้อยAI
1. เด็กชายนิธิศ สิทธิราช ม.2/9 (SMAT)
2. เด็กชายฐาปนพงศ์ แต้มครู ม.1/9 (SMAT)
????9. การแข่งขันโครงงาน CiRA ปัญญาประดิษฐ์ (อายุไม่เกิน 18 ปี)
ส่งจำนวน 1 ทีม
????รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเกียรติบัตร
☢️ ทีม Omega
1. นายกิตติพงษ์ เดชอุดมชัย ม.6/10 (SMTE)
2. นายวทัญญู ชูเมือง ม.6/10 (SMTE)
.
ครูที่ปรึกษา นายมาโนชญ์ แสงศิริ
.
ลิงค์ประกาศผล

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,09:20   อ่าน 40 ครั้ง