ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมวิชาการ Special Program (พัฒนาศักยภาพทางเคมี)ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และ ม.5/9 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โครงการเสริมวิชาการ Special Program (พัฒนาศักยภาพทางเคมี)ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และ ม.5/9 ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,15:38   อ่าน 42 ครั้ง