ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชุมพล สุวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และรางวัลโครงงานคอมพิวเตอร์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางคอมพิวเตอร์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.ชุมพล สุวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และรางวัลโครงงานคอมพิวเตอร์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางคอมพิวเตอร์
ครูที่ปรึกษาผลงาน:
????ครูรัชนี โสดถานา
????ครูมาโนชญ์ แสงสิริ
????ครูเสาวนีย์ เพ็ชรพงศ์
????ครูพีรยุทธ สุขสำราญ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,13:27   อ่าน 23 ครั้ง