ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 จัดกิจกรรม “CIT : แนวแนวสัญจรและสัมภาษณ์นักเรียนโควตาเรียนดี” จ.พิจิตร ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 รองทศพร ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและทีมงานให้การต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
…จัดกิจกรรม “CIT : แนวแนวสัญจรและสัมภาษณ์นักเรียนโควตาเรียนดี” จ.พิจิตร ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
… ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม โรงเรียนเมธีพิทยา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา และ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เข้าร่วมฟังแนะแนวและส่งนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ตามโควตาของมหาวิทยาลัย
 
#โปรแกรมความถนัดทางอาชีพวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์
#งานแนะแนว พิจิตรพิทยาคม
#งานโปรแกรมความถนัดทางอาชีพ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,13:22   อ่าน 24 ครั้ง