ภาพกิจกรรม
วันที่ 15-16กันยายน 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 ท่าน เข้าร่วม อบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการวิทย์พลังสิบ ระดับมัธยมปลาย
วันที่ 15-16กันยายน 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 ท่าน เข้าร่วม อบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการวิทย์พลังสิบ ระดับมัธยมปลาย ในสาขา เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ คณิต ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,14:32   อ่าน 32 ครั้ง