ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม FLD PPS FUN FAIR ณ ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม FLD PPS FUN FAIR
ณ ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ในงานมีกิจกรรมและเกมส์จาก 6 ภาษาให้นักเรียนร่วมสนุก ได้แก่
????????ภาษาอังกฤษ
????????ภาษาฝรั่งเศส
????????ภาษาจีน
????????ภาษาญี่ปุ่น
????????ภาษาเกาหลี
????????ภาษาเยอรมัน

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,14:27   อ่าน 26 ครั้ง