ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะครูศึกษาดูงานความถนัดทางอาชีพ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เพื่อความรู้ที่ได้มาบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตัวแทนคณะครูศึกษาดูงานความถนัดทางอาชีพ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร เพื่อความรู้ที่ได้มาบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,13:53   อ่าน 11 ครั้ง