ภาพกิจกรรม
13 มิถุนายน 2565 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำงานของระบบ SCHOOL HEALTH HERO โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ณ หอประชุมประทุมมาศ
13 มิถุนายน 2565 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำงานของระบบ SCHOOL HEALTH HERO โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ณ หอประชุมประทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ไฟล์ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1qXs13qhhiY25znaUeinJxVpf52oKsvm2?usp=sharing
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565,20:52   อ่าน 24 ครั้ง