ภาพกิจกรรม
11 มิถุนายน 2565การอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ PA “หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ Performance Agreement : PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน” “พาคิด พาทำ เป็นที่ปรึกษาการทำงิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน” ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทย
11 มิถุนายน 2565การอบรมเชิงปฏิบัติการติวเข้มและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ PA “หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ Performance Agreement : PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน” “พาคิด พาทำ เป็นที่ปรึกษาการทำงิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน” ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ไฟล์ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1OsSAH3D-_gGBFGEwhklMMWBGGWAajTij?usp=sharing
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,14:08   อ่าน 25 ครั้ง