ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีนางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ขอแสดงความยินดีนางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับโล่เกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2565,13:49   อ่าน 360 ครั้ง