ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประเมินผลการจัดการศึกษา "ห้องเรียนคุณภาพ Phichit 4Q Model" ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา นำโดย นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ที่ปรึกษา สพม.พิจิตร นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ นายแปลก เพ็งยอด ก.ต.ป.น. สพม.พิจตร และนายทวี เจริญหุ่น ผู้อำนวยการสากเหล็กวิทยา ประธานสหวิทยาเขตเมืองพิจิตร ร่วมกับคณะกรรมการ สพม.พิจิตร นำโดยนายไพรัตน์ กลิ่นทับ รอง ผอ.สพม.พิจิตร พร้อมด้วย ศน.ชาญณรงค์ อินอิว และ ศน.นิตยา เอี่ยมแดง เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา "ห้องเรียนคุณภาพ Phichit 4Q Model" ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยมีนายทิว มนูญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพม.พิจิตร
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,10:42   อ่าน 63 ครั้ง