ภาพกิจกรรม
24 มีนาคม 2565 ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 มาศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรในรายวิชาวิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
24 มีนาคม 2565ต้อ นรับคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 มาศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตรในรายวิชาวิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,10:36   อ่าน 56 ครั้ง