ภาพกิจกรรม
22-23 มีนาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
22-23 มีนาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ณ หอประชุมปทุมมาศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,12:02   อ่าน 60 ครั้ง