ภาพกิจกรรม
14 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เข้าติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดข
14 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เข้าติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,11:58   อ่าน 62 ครั้ง