ภาพกิจกรรม
7 มกราคม 2565 ได้รับความกรุณาจาก ท่าน ผอ.วิรัตน์ปราบทุกข์ ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เพชรบูรณ์กล้าไม้ทุกชนิดและเจ้าหน้าที่ 15 ท่าน และต้นไม้จากโครงการหลวง ต้นองุ่น โกโก้ มาลงที่สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
7 มกราคม 2565 ได้รับความกรุณาจาก ท่าน ผอ.วิรัตน์ปราบทุกข์ ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ เพชรบูรณ์กล้าไม้ทุกชนิดและเจ้าหน้าที่ 15 ท่าน และต้นไม้จากโครงการหลวง ต้นองุ่น โกโก้ มาลงที่สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,11:52   อ่าน 16 ครั้ง