ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) พิจิตรพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล "โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientists) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ระหว่างวันที่ 29-30 ธัน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) พิจิตรพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล "โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientists) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองฯ นัยรัตน์ ชัยสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ HCEC พิจิตรพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรม และมี คุณครูวาสนา ต่อมยิ้ม พร้อมด้วย คุณครูนัตยา หัสมินทร์ เป็นครูแกนนำ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมขยายผลครั้งนี้
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564,16:12   อ่าน 24 ครั้ง