ภาพกิจกรรม
21 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางวิชาการยุค 2021 ใ้ห้กับนักเรียนโปรแกรมนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนักเรียนโปรแกรมครู ทหาร
21 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมอบรมความรู้ทางวิชาการยุค 2021 ใ้ห้กับนักเรียนโปรแกรมนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนักเรียนโปรแกรมครู ทหาร ตำรวจ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ภาพข่าวเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1ZyuET99yjLB84vtrAKAxQocU61Kywbi0
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564,19:25   อ่าน 21 ครั้ง