รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
31 ถ.พิจิตร - กำแพงเพชร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายธุรการ 063-5251602,ฝ่ายบุคคล 063-5251603,ฝ่ายบริหารทั่วไป 063-5251604,ฝ่ายวิชาการ 063-5251605


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :