ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง การให้สิทธิเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนลำดับสำรอง-Special-ม.1-รอบที่-3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนห้องหลักสูตรวิทย์พลังสิบ ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในแผนการเรียนดนตรี-ภาษา ชั้น ม.4 ปี 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ-ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกวิทยาศาสตร์พลังสิบ-ม.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเงื่อนไขพิเศษ-ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดนตรี-ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนอกเขตพื้นที่บริการ-ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 66
ประกาศเรียกนักเรียนสำรองแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประเภทโควต้า
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม(โควต้า)
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.1 แผนการเรียน SMAT Program
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ชั้น ม.1 แผนการเรียน Special
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66