สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document 01 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.43 KB
Adobe Acrobat Document 02 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.24 KB
Adobe Acrobat Document 03 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.37 KB
Adobe Acrobat Document 04 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.1 KB
Adobe Acrobat Document 05 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.96 KB
Adobe Acrobat Document 06 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.18 KB
Adobe Acrobat Document 07 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.83 KB
Adobe Acrobat Document 08 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.35 KB
Adobe Acrobat Document 09 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.95 KB
Adobe Acrobat Document 10 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.17 KB
Adobe Acrobat Document 11 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.75 KB