ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 827.35 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนธันวาคม2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.97 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนมกราคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนกุมภาพันธ์2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.43 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนมีนาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.42 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนเมษายน2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 664.13 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนพฤษภาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.49 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนมิถุนายน2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนกรกฎาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนสิงหาคม2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนเดือนธันวาคม 2563 ชุดที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.09 MB